Park komorno

Park krajobrazowy z XIX wieku wpisany do rejestru zabytków.​

Historia

Park krajobrazowy został założony około 1800 roku i przekształcony w park romantyczny z 1858 roku, o nieregularnym układzie ze stawem, na którym znajduje się sztuczna wyspa.

Staw z wyspą i umieszczonym nad nim wzgórkiem na którym postawiono, niezachowany już pawilon, łączy obecne w XIX wieku tendencje planowania ogrodowego: romantyczne widzenie przyrody w jej naturalnym ,,dzikim” ujęciu oraz krajobrazową rozległość. Planista ze znawstwem umieścił ozdobne platany w niewielkiej odległości od pałacu oraz wśród niezadrzewionej polany, tworząc tym wrażenie rozległości założenia.

W parku rośnie około 300 gatunków floryi ponad 1.000 drzew piennych reprezentowanych przez 35 gatunków liściastych i 8 iglastych, w tym liczne, rzadkie okazy.

Spośród 35 gatunków liściastych 17 to gatunki obcego pochodzenia, a 18 to gatunki rodzime, które stanowią 69 % ogólnej ilości drzew. Spośród 8 gatunków iglastych stanowiących 5% ogólnej ilości drzew 3 gatunki to gatunki rodzime.

W parku  znajdują się trzy prawnie chronione pomniki przyrody:dwa rozłożyste platany klonolistne  (Anna Maria i Witold) oraz lipa drobnolistna (Sophie).

Najciekawszymi gatunkami

pochodzenia obcego są:
Dąb kaukaski - Quercns macrantera
Iglicznia trój cierniowa - Gleditsia triacanthos
Katalpa (Surmia) zwyczajna -
Catalpa bignonioides
Kasztan jadalny - Castanea sativa
Magnolia pośrednia - Magnolia x soulangeana
Platan klonolistny - Platanus acerifolia
Tulipanowiec amerykański -
Liriodendron tulipifera

Najliczniej
występującymi

gatunkami na terenie parku są:
Robinia biała 240szt - 22 %
Lipa drobnolistna 231 szt - 21 %
Jesion wyniosły 219szt - 20 %
Dąb szypułkowy 74 szt - 7 %
Klon zwyczajny 65 szt - 6 %
Grab pospolity 73 szt - 1%

Pomniki przyrody

Do pomników przyrody, już w 1999 roku,  kwalifikowało się kolejnych 29 drzew w tym: jesion wyniosły, buk pospolity, wierzba krucha, lipa drobnolistna, platany klonolistne, dęby szypułkowe, wierzba płacząca, klon zwyczajny, tulipanowiec amerykański, grab pospolity, żywotnik zachodni, dąb frędzelkowy
i  surmia zwyczajną.