Aktualności

Nowe FIO 2021

W konkursie Nowe FIO 2021 stowarzyszenie zgłosiło projekt „ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PRZEZ ADAPTACJĘ LOKALU NA BIURO STOWARZYSZENIA

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO”  finansowanego  ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

„Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego”

„Województwo Opolskie na podstawie Uchwały nr XXX/316/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2021 dofinansowało Rewitalizację ogrodu skalnego (alpinarium) w założeniu parkowo pałacowym w Komornie”

Wsparcie z gminy Reńska Wieś

Dziękujemy władzom gminy Reńska Wieś za wsparcie programu rewitalizacji runa parkowego. Małymi krokami, dzień po dniu zabytek zmienia się z lasu w park powoli wracając do swojej świetności.

Wiosenna aura

Wiosna zawitała w parku w Komornie.

Przekaż 1% podatku

Dziękujemy za wsparcie renowacji tego wyjątkowego miejsca 
WAŻNE! Należy wypełnić wszystkie 3 pola:
  1. Numer KRS: 0000 215 720
  2. Cel szczegółowy 1% : KOMORNO
  3. pole „Wyrażam zgodę” : trzeba zaznaczyć „X”

Dotacja z programu FIO

Dzięki pracy wolontariuszy i uzyskanej dotacji z programu FIO przystosowane jest pomieszczenie biura stowarzyszenia. 

Narodowy Instytut Wolności

Adaptację lokalu na biuro Stowarzyszenia sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Dotacja dla Dworku

Stowarzyszenie Park i Dworek w Komornie uzyskało dofinansowanie projektu ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PRZEZ ADAPTACJĘ LOKALU NA BIURO STOWARZYSZENIA .

Dotacja wynosi 5000pln przy jednoczesnym wkładzie własnym w formie pracy wolontariuszy o wartości 3 480pln i finansowym 400pln

Wykorzystaj czas

Jest teraz dużo czasu, sprawdźcie więc swoje podwórka i budynki gospodarcze, może jeszcze coś ciekawego czeka na odkrycie i przywrócenie do pamięci historycznej, a przez to i naszej lokalnej tożsamości.
Róbcie porządki! Ubogacajcie małą ojczyznę!

Dworek nie otrzymał dofinansowania

Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania. 16 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2370/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wniosek przeszedł pierwszy etap

Nasz wniosek przeszedł pierwszy stopień do celu. W dniu 30 października 2019 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Spośród wszystkich tj. 13 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, 12 zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej. Trzymajcie kciuki

Wniosek o dofinansowanie

Stowarzyszenie złożyło wniosek  o dofinansowanie projektów w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014-2020

Prace na terenie parku

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił na usunięcie wiatrołomów oraz posuszu, chorych drzew i pielęgnacyjne cięcie roślin parkowych. Regularnie na terenie całego parku prowadzone są prace w ramach posiadanych przez stowarzyszenie środków. Świetnie spisują się wolontariusze. Prace nie wymagające specjalistycznych uprawnień, typu usuwanie samosiejek posuwają się głównie dzięki społecznemu   zaangażowaniu

Dach dworku

Dzięki zangażowaniu wójta i pracowników urzędu Gminy Reńska Wieś, udało się uzyskać wsparcie unijne na pokrycie kosztów zdjęcia i utylizacji płyt eternitowych, które pokrywały dach dworku.
Do pokrycia dachu jest wykorzystywana papa produkcji firmy IZOBUD z Łąk Kozielskich

Dworek ma już swoje lata

Budynek z każdym rokiem niszczeje, jego dawny blask co raz bardziej przechodzi w niepamięć – staje się po prostu ruiną. Utrzymanie dużego, i leciwego budynku wymaga sporo wkładu ludzkiego, ale przede wszystkim pieniężnego. Przeciekający dach powoduje niszczenie stropów i grozi ich zawaleniem. Już wkrótce zostanie usunięte stare pokrycie z płytek eternitowych i dach dworku zostanie zabezpieczony papą.

Potomek właścicieli dworku planuje wizytę sentymentalną w Komornie

Potomek właścicieli dworku i pałacu w Komornie, z połowy XIX wieku Frederik Thormaehlen, prezes fundacji Johannes-Theodor-Thormaehlen Stiftung planuje wizytę sentymentalną w Komornie.

Będzie to pewnie początek współpracy Stowarzyszenia z fundacją. 

Mama pana Frederika była pra, pra wnuczką Eduarda Heinricha Carla Romana Tillgera, który był właścicielem i umarł w Komornie w lutym 1884 roku.

Powitanie lata (impreza)

W noc świętojańską na łące za dworkiem z której członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze usunęli samosiejki i po raz pierwszy od dawna skosili wysoką trawę i chwasty, rozbrzmiał gwar przyjaciół tego miejsca oraz duet jazzowy. Cieszymy się przychodzącym latem, czarownością miejsca oraz wspaniałą muzyką

Powstanie Stowarzyszenia

Kilka lat temu Park i dworek w Komornie przestał pełnić funkcje w ramach szkoły rolniczej. Przez kilkanaście lat zabytkowy park z 1780 roku zamieniał się w las a dworek opustoszał i zaczął popadać w ruinę.

Powstało Stowarzyszenie aby przywrócić blask temu magicznemu miejscu.